Nieuwsbericht

Nieuwsbrief oktober 2020

Door Bas Villerius

Herfst nieuwsbrief oktober 2020

Beste ouders/verzorgers,

De eerste periode van het schooljaar is alweer voorbij. Het is een bijzonder jaar en we zijn er nog niet. Geen ouders in de school en geen enkele externen. We missen dat erg maar we proberen daarom ervoor te zorgen dat u via foto’s berichten en filmpjes in PARRO toch bij blijft over alles wat zich op school afspeelt.

Het belangrijkste is dat we allemaal gezond blijven en dat we op school kunnen zijn om de kinderen goed onderwijs te geven. Dan  zijn wij al heel blij!

Nieuwe website
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan onze nieuwe website. U hoort ervan als deze in de lucht gaat.

Vergaderingen en besprekingen
Onze bijeenkomsten vinden bijna allemaal digitaal plaats. Het is zeker niet hetzelfde maar wel fijn dat met een digitale verbinding en een scherm alles toch zoveel mogelijk door kunnen laten gaan.

 De adviesraad met Janiëlle en Willeke heeft vergaderd en op afstand hebben wij ook afscheid genomen van René Hokke in de adviesraad. Rene, heel hartelijk bedankt voor jouw inzet voor de school binnen de adviesraad! We wensen jou Gods zegen toe.

De MR heeft ook vergaderd en  het vijf gelijke dagen model besproken zoals we nu werken. Na de vakantie krijgt u hierover een korte vragenlijst om uw mening over dit rooster te geven.

De ouderraad heeft niet vergaderd maar wel al heel veel gedaan op afstand. Ter ere van de kinderboekenweek hebben we ook weer mooie boeken gekregen. Super bedankt daarvoor!

Het team heeft de eerste studiemiddag Jenaplan onderwijs gehad en wij beleven erg veel plezier aan deze inspirerende middagen. Wat zijn we blij en ook trots om met elkaar Jenaplan school te zijn. 

Gebedsgroep voor onze school
Als betrokken ouders komen we maandelijks samen om te bidden voor onze school, onze kinderen, onze gezinnen en ons dorp. 

Nadat we een tijd niet bij elkaar zijn geweest vanwege alle corona-maatregelen willen we toch weer proberen om samen te komen.  

We houden hierbij rekening met alle adviezen vanuit de overheid rondom corona. We spreken meestal in de eerste week van de maand af, op wisselende dagen.

Wie mee wil bidden of gebedsverzoeken heeft kan contact opnemen met Ariette Hage of Janielle Sauren.

Schooltijden 
In de komende tijd zullen we zoals afgesproken met u evalueren hoe u het rooster met de gelijke dagen tot twee uur ervaart.

Binnen het team zullen we dit ook bespreken.

Wilt u er op letten dat de kinderen echt op tijd op school komen? Het is belangrijk dat we echt om half negen kunnen starten en ook optimaal gebruik maken van de lesdag tot twee uur.

Bedankt voor uw medewerking.

Na de herfstvakantie
Na de vakantie zullen er weer nieuwe thema’s starten en ook komt de periode eraan van Dankdag- Schoolontbijt Sint en Kerst. Al deze activiteiten zullen dit jaar heel anders verlopen. Wij zullen u zeker op de hoogte houden. Na de herfstvakantie start ook de inzameling voor de voedselbank. U krijgt hierover nog een informatiebrief.

Denkt u eraan na elke vakantie de kinderen even te controleren op hoofdluis. Mocht u iets vinden dan graag direct behandelen en graag even melden op school.

Een hele fijne herfstvakantie gewenst en blijf allemaal gezond!

Het Kompas Team