Nieuwsbericht

Groet van het CvB

Door Hans Nagtegaal

Bericht aan alle betrokkenen bij Kindwijs.

Zoals we op maandag 14 december jl. hoorden van de minister-president, moeten we helaas de scholen weer sluiten voor voorlopig een periode tot in het nieuwe jaar 2021. Wij betreuren dit, maar begrijpen ook dat dit ingrijpen noodzakelijk is voor een sluitende aanpak inzake het terugdringen van het corona-virus.

Het is goed om hier uit te spreken dat mijn waardering over de afgelopen periode vanaf maart in het bijzonder uitgaat naar alle leerlingen, die dit hebben moeten meemaken, en de enorme inzet van het personeel van onze scholen. Grote waardering voor hun gedrevenheid en vasthoudendheid om ons doel binnen ons onderwijs toch te behalen.

Voor de komende periode wens ik iedereen Gods kracht toe om vol te houden in deze ongebruikelijke periode.

Hartelijke groet en een gezegend nieuwjaar gewenst

J.S. (Hans) Nagtegaal

Voorzitter College van Bestuur Kindwijs PC Scholengroep