Nieuwsbericht

Nieuws van school!

Door Bas Villerius

Beste ouders/verzorgers,

Het is weer hoog tijd voor schoolbreed nieuws!

Ik deel u graag de volgende bijlages:
- nieuws over de komende weken
- een samenvatting van de resultaten van de leerling- en oudertevredenheidspeiling
- nieuws over een geweldige actie voor Kinderen in de Knel

Hartelijke groet,

meester Bas