Schoolmaatschappelijk werk

Op school bieden we schoolmaatschappelijk werk aan. Hieronder stelt onze maatschappelijk werkster zich aan u voor:

Mijn naam is Solé van Leenen. Ik ben de schoolmaatschappelijk werker op basisschool 't Kompas. U kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht met vragen met betrekking tot opvoeding, gezin, gedrag en school gerelateerde problemen/ zorgen, anders dan leerproblemen. Het smw biedt kortdurende preventieve hulp en verwijst door indien nodig, waarbij gebruik gemaakt wordt van korte lijnen binnen de hulpverlening. Uiteraard gaat alles in overleg met u als ouders. Daarnaast heeft het smw nauw contact met de intern begeleider van de school. Het smw werkt ook samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Jeugdteam op Goeree-Overflakkee.

Indien u een vraag heeft aan het schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij het smw of het Jeugdteam thuis hoort, dan kunt u als ouder contact opnemen met de leerkracht van uw kind of met de intern begeleider van de school.

Ik ben bereikbaar op woensdag, donderdag en vrijdagochtend:

Telefoonnummer:      06-11926651

of per e-mail:             s.vanleenen@kwadraad.nl