ExperiGO is het ontdeklaboratorium van de scholengroep Kindwijs. Leerlingen worden bij ExperiGO gestimuleerd om samen oplossingen te bedenken voor uitdagingen van deze tijd. Daarbij maken we gebruik van de nieuwste technologieën en inzichten op het gebied van wetenschap en techniek.

In ExperiGO bieden we een verdieping van de kennis en vaardigheden van de kinderen. De in ExperiGO opgedane kennis en ervaringen kunnen daarna ingezet worden in de eigen school. 

Meer informatie vindt u op de pagina van ExperiGO.

De Verrekijker

Kindwijs verzorgt voor onze hoogbegaafde leerlingen passend onderwijs. Op alle Kindwijsscholen bieden we basisondersteuning aan onze meer-en hoogbegaafde leerlingen. Naast de scholing die het team volgt, helpen gecertificeerde talentbegeleiders om deze vorm van passend onderwijs effectief vorm te geven. 

Voor sommige leerlingen is het nodig om buiten de eigen school met gelijkgestemden te leren en te ontwikkelen. Deze leerlingen gaan naar de Verrekijker, een bovenschoolse voorziening. De leerlingen volgen daar, na de proefplaatsing twee semesters van 15 weken. Op de Verrekijker realiseren we ondersteuning en aandacht met betrekking tot specifieke onderwijsbehoeften. Het doel is dat leerlingen met een goed gevulde 'gereedschapskist' zich in de eigen school verder ontwikkelen.

Meer informatie vindt u op de pagina van de Verrekijker.