Er zijn binnen ons onderwijs diverse gebieden waar wij vanuit onze visie op goed onderwijs extra beleid op hebben gemaakt. Deze onderwerpen komen jaarlijks diverse keren aan de orde en zijn verweven met onze school en ons onderwijs.
De inspecteur heeft de kwaliteit van ons lesgeven in de Jenaplanschool eind 2019 met een themaonderzoek grondig bekeken.
Dit was een didactisch onderzoek. Het verslag van dit onderzoek geeft aan hoe we ons als school ontwikkelen met eigentijds en kindgericht onderwijs.
 
Het officiële inspectierapport kunt u hieronder downloaden. Een samenvattingen van de bevindingen van het didactisch onderzoeken hebben we voor de volledigheid ook in een bijlage opgenomen.
 
Schoolopsafe
Omdat verkeersveiligheid voor alle kinderen heel belangrijk is zijn we al een aantal jaren een SCHOOLOPSEEF school. Gedurende het schooljaar zijn er meerdere praktische verkeerslessen op het plein en door het dorp. Kindeen leren hier heel van en voelen zich zekerder in het verkeer.
 
De gezonde school
Duurzaamheid en gezondheid zijn belangrijke thema's in onze school. Vanuit onze visie vinden we zorg voor de aarde en zorg voor elkaar heel belangrijk. We doen mee aan het programma met schoolfruit en streven naar zo veel mogelijk gezonde snacks en maaltijden op school.
 
Biblioteek op school
Twee enthousiaste en gedreven ouders beheren onze bibliotheek op school. Wij worden ook begeleid door de leescoördinatoren van de  bibliotheek Zuid Hollandse Delta.
Lezen en leesplezier zijn heel belangrijk voor de taalontwikkeling en de woordenschat van kinderen. We besteden hier dus heel veel aandacht aan.