In 1909 werd opgericht "de Vereniging tot Stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te den Bommel". De eerste school werd bezocht door 40 kinderen en het schoolgeld bedroeg 25 cent per week.
 
Onze school is dan ook al meer dan een eeuw verweven met den Bommel, de bewoners en de kerken. In 2009 werd dan ook groots het 100 jarig bestaan van ons kleine en warme dorpsschooltje gevierd.
 
Omdat het leerlingenaantal altijd een punt van zorg en aandacht was is vanuit onderwijskundige visie in 2015 gekozen voor het vernieuwende onderwijsconcept Jenaplan. 
Wij leggen elders op onze site dit concept aan u uit maar zo is de school inmiddels uitgegroeid naar een school met bijna 60 leerlingen en een sterk onderwijsconcept waarbij wij van de krimp situatie onze kracht hebben gemaakt. 
 
Sinds 2016 zijn wij onderdeel geworden van de Christelijke Scholengroep Kindwijs op Goeree Overflakkee.
 
Wat in alle jaren onderwijzend is gebleven is het Christelijke Onderwijs. Nog steeds zijn wij dankbaar en blij dat we de Christelijke school van den Bommel mogen zijn en een blijvende bijdrage mogen leveren aan de Christelijke opvoeding en de Liefde van God van onze leerlingen.