Schooltijden:

Maandag tot en met vrijdag van 8:30-14:00 uur. De onderbouw is tot en met december op vrijdag vrij.

De onderbouw gaat per januari 2021 de ene week wel en de andere week niet naar school op vrijdag.

Gymlessen:

Voor onze gymlessen maken we gebruik van sporthal aangrenzend aan school. De middenbouw en bovenbouw gymmen volgens een vast rooster op dinsdag. Alle leerlingen zijn verplicht gymkleding en gymschoenen te dragen.

Onderbouw: dinsdagochtend
Middenbouw: dinsdag 12.30-13.15
Bovenbouw: dinsdag 13.15-14.00