Schooltijden:

Maandag tot en met vrijdag van 8:30-14:00 uur. Dit geldt voor alle bouwen. 

Gymlessen:

Voor onze gymlessen maken we gebruik van sporthal aangrenzend aan school. De middenbouw en bovenbouw gymmen volgens een vast rooster op dinsdag. Alle leerlingen zijn verplicht gymkleding en gymschoenen te dragen.

Onderbouw: dinsdagochtend
Middenbouw: dinsdag 12.30-13.15
Bovenbouw: dinsdag 13.15-14.00