Nieuwsbericht

Nieuws naar aanleiding van seksuele vorming op onze school

Door Bas Villerius

Beste ouders/verzorgers,

Het zal u niet ontgaan zijn dat de 'Week van de Lentekriebels' nogal wat stof heeft doen opwaaien. Begrijpelijk dat u als ouder vragen heeft over de manier waarop wij seksuele vorming vorm en inhoud geven op school.

In de bijlage treft u daar informatie over aan.

Hartelijke groet,

meester Bas