Nieuwsbericht

Grote Rekendag

Door Jos Koopman

Beste ouders/verzorgers,

Maandag 27 maart zijn de Vrolijke Vlinders aan de slag gegaan met de grote rekendag. Deze dag stond in het thema van Afval en rekenen. Zo hebben de kinderen activiteiten gedaan waarbij ze hebben gerekend met afval. Wij hebben bijvoorbeeld gekeken welk afval in welke vuilniszak moet, en geleerd dat een grote vuilniszak niet altijd zwaar hoeft te zijn. ( verschil tussen zwaar en licht, en groot en klein). 
Ook hebben we ook een rondje gelopen door het dorp, om zwerfafval op te rapen. De kinderen hebben veel afval gevonden, en daarna hebben ze het gevonden afval ook gescheiden. Zo kwamen de kinderen erachter dat er veel plastic op de straat lag en dat dat niet goed is voor de dieren. De kinderen hebben zelf mooie oplossingen bedacht om ervoor te zorgen dat er minder afval op straat terecht komt. Bijvoorbeeld een bord maken waarop duidelijk is te zien dat het niet goed is voor de dieren, en dat sommige dieren zelfs dood gaan door het vuil. 
In de middag zijn de kinderen bezig geweest met drie verschillende activiteiten. bij de eerste activiteit mochten de kinderen blikgooien, en hun eigen score opschrijven en bij elkaar optellen. Bij de tweede activiteiten mochten de kinderen een afval monster maken (dat is een heel goed monster dat al het afval van de straat opeet). Bij de laatste activiteit mochten de kinderen een hoedje maken voor het afval monster, hierbij bedachten de kinderen een naam voor het monster dat ze zelf hadden gemaakt. 
Kortom een leerzame en zeker leuke dag voor de kinderen!

juf Wietske