Nieuwsbericht

Nieuws van school

Door Bas Villerius

Beste ouders/verzorgers,

Bij deze ontvangt u een kort schrijven vanuit een heerlijk warme school.

Meet, greet and eat
Heerlijk weer was het ook op de - door de ouderraad super georganiseerde - start van het schooljaar! Wat was het fijn om te zien dat alle ouders met kinderen langs zijn geweest! Fijn alle contacten die zijn gelegd en opgefrist! In de bijlage een aantal foto's. 


Schoolfotograaf
Op maandag 11 september komt de schoolfotograag weer langs om foto's te maken van alle kinderen en de stamgroepen. Vanaf 8.00 uur kunnen kinderen met hun broertje/zusje op de foto welke NIET op school zitten. De broers/zussen die op school zitten, gaan natuurlijk ook met elkaar op de foto maar dit wordt gewoon onder schooltijd geregeld. Er worden portretfoto's en groepsfoto's gemaakt.


19 september -> data schooljaar

Het duurt nog wel even, maar het is wel goed om te weten dat kinderen op 19 september om 12.00 uur uit zijn. Als team hebben we die middag een bijeenkomst rondom onze nieuwe spellingmethode (Nieuw Nederlands Junior Spelling). We verdiepen ons rondom de vraag op welke manier we de methode nog effectiever kunnen inzetten. Daarna hebben we een training met de kinderfysio (Corine Snoek) over prikkelverwerking bij kinderen.

In aansluiting hierop berichten we u dat u vanaf dit schooljaar geen papieren overzicht van belangrijke data meer krijgt. Aangezien we steeds meer digitaal gaan, zijn alle belangrijke data t/m december '23 te vinden in de KindwijsApp. Binnenkort wordt deze tot aan het eind van het schooljaar aangevuld.


Bijlages
Tot slot treft u een aantal bijlages aan. Een aantal vanuit het JAC, een van onze schoolmaatschappelijk werkster en een vanuit de gemeente over opvang van peuters.

Hartelijke groet namens het team,

meester Bas