Nieuwsbericht

Nieuws van school

Door Bas Villerius

Beste ouders/verzorgers,

We hopen dat u een fijne herfstvakantie heeft gehad met de kinderen. Wij zijn weer enthousiast begonnen aan de gezellige en drukke periode tot aan de kerst.

Vandaag krijgen de kinderen de brief mee over de inzameling voor de voedselbank. In de hal kan alles verzameld worden en de kinderen weten ervan. De info brief komt ook in de bijlage. Van harte aanbevolen en mooi om zo te zorgen ook voor anderen.

Op 1 november vieren we Dankdag om 11 uur 's ochtends alle kinderen in de Gereformeerde kerk van Den Bommel. U komt toch zeker ook allemaal - wij hopen u te zien. In de bijlage ontvangt u alvast de mooie liturgie.

Op woensdag 8 november vieren we om half negen 's ochtends op school het Nationale Schoolontbijt en gaan we gezellig met elkaar eten. Het schoolontbijt laat ons ook nadenken over het belang van gezond ontbijten om goed te kunnen groeien en ontwikkelen. Natuurlijk is dit ook een heel gezellig evenement.

De ouders van de ouderraad zullen u misschien ook nog vragen om te komen helpen bij het schoolontbijt; ook dat is erg leuk om bij te helpen. Als u wilt helpen dit graag doorgeven aan Corine.

In de week van 14 november gaan we weer starten met schoolfruit. Super fijn dat we dit weer gaan krijgen en ook zo bezig zijn met de gezonde school en gezonde voeding.

Het volgende schoolbrede thema heet “Kleding vroeger en nu" en start op 27 oktober tot midden november. 

Het Sinterklaas thema is kort en start op 27 november. 

Kerst is dit jaar een sing-in voor iedereen en staat gepland op woensdag 20 december om 19.00 uur.

De medezeggenschapsraad komt volgende week voor de eerste keer samen. We verwelkomen twee nieuwe leden: Annet van den Doel en Marcel Roelse. Van harte welkom! Meester Bas en juf Herma zitten ook in onze MR.

Algemene informatie vanuit school komt bij u via de Kindwijs app. Nieuws uit de groepen komt altijd op vrijdag. Dringende berichten of wijzigingen komen tussendoor en alle data en evenementen staan ook in de app bij “kalender”.

Verder delen we u:
- Liturgie Dankdag
- Brief over de voedselinzameling

Hartelijke groet en fijne schoolweken gewenst, 

'Kompas Team, juf Jos