Nieuwsbericht

Kerstgroet 2023

Door Jos Koopman

Beste ouders/verzorgers,

We kijken terug op een leerzaam schooljaar waar we prachtige vieringen en schoolfeesten hadden, inspirerende bijeenkomsten een fijne ontmoetingen, gesprekken en thema's.

Heel veel ouders en ook oma's, opa's en anderen hebben ons het afgelopen jaar geholpen op school en daar zijn wij super blij mee! Ouderbetrokkenheid bij het schoolleven van uw kind is heel belangrijk en heeft ook een positief effect op het leren en de resultaten van de kinderen.

Wij kijken dan ook dankbaar terug naar het jaar 2023, heel hartelijk dank voor al uw hulp! Mogen we in het nieuwe jaar weer op u rekenen?

Om ons heen lijkt het wel of de wereld in brand staat; natuurrampen , oorlog, ruzie en onbegrip; we hebben er mee te maken en al dit droevige nieuws komt ook de wereld van onze kinderen binnen.

Wat mooi is het dan toch om tijdens het kerstfeest te zingen en te danken voor de geboorte van Jezus in deze wereld...lang geleden, maar mag Hij, ook nu, elke dag geboren worden in ons hart zodat wij kunnen leven en ook handelen als kinderen van de Vader, als Hoop- en Vrededragers in deze wereld, voor en met elkaar.

Zo wensen wij u als team een vredig en liefdevol kerstfeest toe en een nieuw jaar voor Licht en liefde.

Een fijne en veilige vakantie gewenst en tot in het nieuwe jaar!

Jos Koopman