Nieuwsbericht

Vacatures GMR Kindwijs

Door Hilda de Jonge

Weten wat er bij Kindwijs gebeurt? Word GMR-lid!

Wij, dat zijn de 9 leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), zijn al een aantal jaar actief voor onze scholengroep. Enkele GMR leden stoppen aan het einde van dit schooljaar. Dat betekent tijd voor verkiezingen…

De GMR behandelt zaken die meerdere scholen of alle scholen binnen Kindwijs aangaan. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de begroting, huisvesting, personeelsbeleid en arbo-zaken. We vergaderen eens per 2 maanden.

Spreekt u dit aan en wilt u lid worden? Wilt u dit dan alstublieft doorgeven aan de directeur van uw school? We zijn op zoek naar 2 personeelsleden en 1 ouder. Wij hopen op veel aanmeldingen, zodat wij de verkiezingen kunnen organiseren.

Wilt u meer weten over wat de GMR doet, neem dan contact op met onze voorzitter of secretaris of stuur een e-mail naar gmr@kindwijs.org of info@kindwijs.org.

Wij hopen van harte dat uw belangstelling gewekt is en dat u zich kandidaat wilt stellen voor de GMR van de Kindwijs PC Scholengroep. Van harte welkom!

Janine Boot CBS Prins Maurits
Anton Goossen CBS Prins Maurits - Secretaris (06-38202062)
Joanne Nap SBO De Wegwijzer
Jaco van Oostenbrugge CNS Zomerland
Cees van der Slik SmdB Sommelsdijk - Voorzitter (06-26766063)
Lauwrens Struik SBO De Wegwijzer / CBS Prins Maurits
Janny Verkerk SmdB Sommelsdijk
Bas Villerius CJS ’t Kompas
Marijn Wegman Bosseschool