De rol en de inbreng van de kinderen in de onze school is belangrijk en waardevol.

Eigenaarschap betekent voor ons dat de kinderen zich echt  eigenaar voelen van hun eigen leerproces en dat ze ook samen met de juffen en de meester meedenken over het onderwijs en de school.

We hebben dan ook op school een kinderraad waarin kinderen een aantal keer per jaar met juf Jos praten over onderwerpen van school en hoe zij ervaren dat het op school gaat. 

De gesprekken gaan over bijvoorbeeld het buitenspelen, de pauzes, de excursies en projecten en natuurlijk over vriendschap en samenwerking. 

De kinderen kiezen zelf wie deelneemt aan de kinderraad en zij kiezen ook zelf hun voorzitter.